home | contact

Ons team

 

Er werken op dit moment 12 personeelsleden op Kampus.

7 van hen dragen de verantwoording voor één of meerdere combinatiegroepen.

 

Daarnaast hebben we dan nog de directie en de intern begeleider.

 

Het onderwijsondersteunend personeel ondersteunt het team en neemt hen veel werk uit handen.

 

Ron Janshen is werkzaam bij Sportservice Nijmegen als combinatiefunctionaris en verzorgt het bewegingsonderwijs aan onze leerlingen. Bij de tegel Informatie - Sport stelt hij zich graag nog even voor.

 

Maaike van Os begeleidt kinderen individueel wanneer zij extra ondersteuning behoeven.

 

Extra hulp

Naast ons bestaande team zijn er uiteraard altijd mensen die met regelmaat in de school wandelen en er speciaal zijn voor extra hulp aan kinderen en/of ouders:


Ike de Jong werkt als jeugdspecialist bij de School Als Vindplaats. Zij heeft o.a. onze school onder haar hoede en stelt zich hier graag nader voor.