home | contact

Onze ouderraad

                                                 

Ook de Oudervereniging (OV) wil u uiteraard hartelijk welkom heten

op de website van basisschool Kampus


Kampus is een kleurrijke, open school met een enthousiaste club ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten.

               Logo _Ouderraad                

De OV probeert op een positieve manier bij te dragen aan een prettige schooltijd voor uw kind. 

                       

Wat we zoal doen…:

De oudervereniging heeft een aantal taken, met als doel de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen.

 

Hieronder een greep uit de taken van de OV:

 

1.  Contacten leggen en onderhouden met directie, leerkrachten en medezeggenschapsraad.

2.  Vaststellen, innen en beheren van de ouderbijdragen.

3.  Het verzorgen van alles wat te maken heeft met de jaarlijkse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de lentegroet, maar ook het schoolreisje en andere evenementen, uiteraard in samenwerking met het schoolteam.

4.  Vraagbaak zijn voor ouders: ouders kunnen met hun vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij de OV-leden.

Daarbij gelden echter onderstaande richtlijnen:

a. De OV kan vragen met betrekking tot de schoolactiviteiten en zaken die onder de verantwoordelijkheid van de OV vallen direct beantwoorden;

b. Bij leerstof inhoudelijke vragen verwijst de OV u terug naar desbetreffende leerkracht;

c. Bij conflictsituaties zal afhankelijk van de situatie worden gekeken wie de juiste persoon is om bij dit conflict te bemiddelen en/of op te treden;

d.  Indien nodig zal worden verwezen naar de medezeggenschapsraad en/of directie;

 

Meer informatie?

Voelt u zich betrokken of bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de secretatris van de OV, Lotte Verhulsdonck. Het algemeen mailadres van de OV luidt ovbasisschoolkampus@hotmail.com

 

Natuurlijk kunt u ook altijd een andere ouder van de OV om meer informatie vragen.

 

 

De oudervereniging.

 

 

Onderstaand het bestuur:

 

Voorzitter (bestuur)
Hilda van Dijk
Secretaris (bestuur)
Lotte Verhulsdonck
Penningmeester (bestuur)
Olaf van Bon