home | contact

Onze schooltijden

 

Een schoolweek ziet er als volgt uit

Maandag

08.30 - 14.15 uur

Dinsdag

08.30 - 14.15 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.15 uur

Vrijdag

08.30 - 14.15 uur

  

10 minuten voor aanvang van de schooltijden wordt de deur geopend en mogen alle leerlingen reeds naar binnen komen.

 

De kinderen hebben 2 maal/dag een pauze, behalve op de woensdag. De pauzes duren 15 minuten. In de klas is er gelegenheid voor het nuttigen van eten en drinken.

 

Aangezien er in de diverse groepen hulpjes worden aangewezen die taakjes in hun eigen groep verzorgen, kan het voorkomen dat leerlingen maximaal 10 minuten later van school vertrekken. Zij dienen dit echter van te voren aan u kenbaar te maken, zodat u hiervan op de hoogte bent.

 

Ouders wachten buiten op hun kind(eren), aangezien de aula ook regelmatig wordt ingezet als werkplek voor de kinderen.